Varför säljs det saker på alla festivaler?

Att det är festival behöver ju inte alltid betyda att det ska säljas saker, kanske det är många som tycker. Detta kan förvisso vara sant. Att det är just festival betyder inte att det säljs saker. Det som verkligen betyder något är att det 0209_14slidefinns en chans till att nå ut till alla de människor som besöker denna. Här handlar det inte om festivalen i sig, utan det handlar helt enkelt om antalet människor som besöker den. Ju fler människor det kommer till en plats, desto fler knallar och andra typer av försäljare kommer du att finna där. Här är det då alltså människorna som besöker de olika attraktioner som är det verkliga dragplåstret.

En annan anledning till att det säljs så många saker på olika festivaler är att en stor grupp av knallar och en marknad alltid passar in i kombination med nästan alla typer av festivaler. Här kommer det i stort sett att gå att sälja precis allt och inom det området så finns det många knallar som försöker bli av med mycket produkter som i vanliga handeln skulle kallas för skräpprodukter. Egentligen finns det säker ett hundratal ytterligare anledningar till varför det säljs saker på festivaler, men det skulle ta alldeles för lång tid att gå igenom.

Nu är det naturligtvis många som uppskattar att det finns en stor marknad att strosa runt på och det finns säkert också de som tycker att det inte alla gånger passar in. Hur som helst är detta ett inslag som ser ut att alltid följa alla de marknader och festivaler som finns. Något som dock är bra är att de som numera säljer saker på marknader idag måste ha ett kassasystem som är fullt synligt enligt svensk lag. De flesta följer faktiskt detta men om du skulle se någon som inte gör det ska du faktiskt rapportera detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *